INEGO - Prístupové systémy | Elektromagnetické zámky | Audio/videovrátnik

Prístupové a komunikačné systémy

INEGO - Prístupové systémy

Prístupové systémy

Riešenie prístupového systému závisí od požiadaviek zákazníka. Ponúkame jednoduché prístupové systémy s master funkciou (nastavovanie pomocou MASTER kľúča), autonómne systémy bez kontroly prechodov a sieťové prístupové systémy bezkontaktné alebo dotykové so záznamom prechodov a kontrolou stavu dverí, ktoré môžu pracovať aj off-line bez pripojenia k PC využívajúc vnútornú pamäť jednotky na ukladanie dát. Pri on-line pripojení k PC prostredníctvom prevodníka sú data ukladané priamo do PC.
INEGO - Videovrátnik / Audiovrátnik

Audiovrátnik / Videovrátnik

Komunikačný - dorozumievací systém tvorí vonkajšie tlačidlové tablo (zvončeky), ktorého súčasťou je elektrický audiovrátnik, slúžiaci na hlasovú komunikáciu s domácimi telefónmi v jednotlivých bytoch. Súčasťou tlačidlového tabla je v prípade videovrátnika aj kamerový modul pre monitorovanie volajúceho, prípadne okolitého priestoru, na obrazovke domáceho videotelefónu. Dorozumievací audio/video systém môže byť analógový alebo digitálny-dvojvodičový, v prípade videosystému šesťvodičový s priamou alebo kódovou voľbou. Digitálny dorozumievací audio/videosystém poskytuje vyšší komfort pri jeho bežnom užívaní. Digitálny audivrátnik/videovrátnik je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby, kde prináša možnosť jednoduchej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (prípadne medzi jednotlivými nájomníkmi). Využitím interkomu tak môžu komunikovať z pohodlia svojho bytu, bez potreby osobného stretnutia, bez použitia plateného telefónneho spojenia, alebo bez komunikácie cez elektrický vrátnik od vchodových dverí. Systém nájde uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom firiem, ktoré nemajú medzi sebou vybudovanú spoločnú pobočkovú ústredňu.
INEGO - Elektromagnetické zámky

Elektromagnetické zámky

Pre zabezpečenie dverí odporúčame používať prednostne elektromagnetické zámky, ktoré poskytujú mimoriadnu spoľahlivosť v praxi, nakoľko neobsahujú žiadne mechanické časti a preto je zaručená ich dlhá životnosť aj pri frekventovanom otváraní dverí. Konštrukčne sú riešené tak, aby odolávali prudkým nárazom a pri násilnom otvorení dverí zostal zámok nepoškodený. Sú vhodné aj na nesprávne doliehajúce dvere a zlepšujú funkčnosti samozatvárača, pretože telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo-priľnutia. Inštalujú sa na vnútornej strane dverí, čím sú chránené pred odcudzením alebo poškodením napr. vandalmi. Ich vlastnosti a spôsob montáže ponúka možnosť inštalácie viacerých elektromagnetických zámkov do jedných dverí pre vyváženosť zabezpečovacej sily.