INEGO - Elektrické zabezpečovacie systémy | EZS | Ochrana majetku a objektov

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

INEGO - Elektrické zabezpečovacie systémy EZS
Účel elektrických zabezpečovacích systémov spočíva v tom, že slúžia k včasnej signalizácii nežiaduceho vniknutia alebo pokusu o vniknutie do stráženého priestoru alebo nežiaducej činnosti narušiteľa. Samočinne urýchľujú odovzdanie informácie o narušení určenej osobe (osobám).
EZS ako súčasť integrovaného systému na ochranu majetku patrí do systému ochrany objektov technickými prostriedkami. Použitie týchto prostriedkov tvorí účinné zábrany a bariéry, ktoré pri prekonaní páchateľom spôsobujú vyhlásenie poplachu, prípadne signalizujú narušenie objektu.